0903 855 288
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
VT:08h-20h30 | T2-CN
( 0 )

Xin hãy đọc kỹ những điều khoản và điều kiện sau đây.

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA SỬ DỤNG TRONG QUY CHẾ:
1. “Quy chế” chỉ quy chế đăng ký, sử dụng Website
www.kienxinh.com 
2. “Thành viên” chỉ những ngươi đăng ký sử dụng Website 
www.kienxinh.com
3. “Khách hàng” chỉ những người mua hàng, đặt hàng của kienxinh hoặc của thành viên
4. “Nhà cung cấp” chỉ những thành viên cung cấp của Website.
 
II. NỘI DUNG QUY CHẾ:
Các điều khoản của quy chế mô tả những giới hạn và điều kiện cho việc sử dụng trang kienxinh.com, được xác định bằng địa chỉ không thay đổi 
www.kienxinh.com. Quy chế này được áp dụng khi Hợp đồng sử dụng Website được ký kết giữa bạn – như là người sử dụng Website “Thành viên” và Công ty kienxinh, đơn vị chủ quản Website www.kienxinh.com
 
1. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN:
1.1
 Mỗi người sử dụng đã điền vào mẫu đăng ký trực tuyến trên 
www.kienxinh.com những thông tin (như tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, chi tiết về hoạt động kinh doanh của họ, v.v.v) được coi là thành viên của kienxinh.com.  “Đăng ký thành viên” kienxinh.com sẽ thiết lập “tài khoản” cho mỗi thành viên và mỗi thành viên sẽ được quy định biệt hiệu thành viên “thành viên ID” và mật khẩu “mật khẩu” cho việc truy cập.
 
1.2 Kienxinh.com sẽ dành cho mỗi thành viên một hệ thống tin nhắn trên Website với một dung lượng không hạn chế để gửi và nhận thư từ phía các đối tác cũng là thành viên của kienxinh.com. Thành viên sẽ chịu trách nhiệm về nội dung tin nhắn và việc sử dụng cũng như hậu quả của bất kỳ tin nhắn nào được sử dụng trên kienxinh.com.
 
1.3 Để trở thành thành viên hợp pháp, bạn phải mô tả: 
(a) Chứng minh rằng bạn có thẩm quyền ký trong Quy chế
(b) Địa chỉ bạn sử dụng khi đăng ký là địa chỉ chính của nhà hoặc địa chỉ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
(c) Tất cả các thông tin khác đã gửi đến kienxinh.com trong suốt quá trình đăng ký là đúng sự thật, chính xác, đầy đủ. 
 
Vì những mục đích bảo đảm thông tin cũng như uy tín của doanh nghiệp và kienxinh.com, các đại diện, chi nhánh sẽ không được xem là đơn vị kinh doanh độc lập và địa điểm kinh doanh chủ yếu sẽ được xem là cơ quan chính thức của công ty.
 
1.4 Bằng việc trở thành thành viên chính thức, bạn đồng ý toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn tồn tại trên Cơ sở dữ liệu giới thiệu và giao dịch của chúng tôi và cho phép kienxinh.com chia sẻ thông tin với các thành viên khác. Khi là thành viên, Bạn có thể xem được các thông tin chi tiết, đầy đủ hơn của những chuyên đề kienxinh dành riêng ưu đãi cho thành viên của mình.
 
1.5 Kienxinh.com có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt tài khoản của các thành viên bất cứ lúc nào bằng việc đưa ra thông báo cho Thành viên trong vòng 24h. Tuy nhiên, thông báo đó không được yêu cầu chấm dứt hợp đồng với các đơn vị doanh nghiệp, nếu:
(a) Trong quyết định tạm ngưng tài khoản có mô tả rõ những vi phạm Quy chế của thành viên.
(b) Kienxinh.com có lý do và quyền nghi ngờ đối với các thông tin mà Thành viên cung cấp là không trung thực, không đúng hoặc không phổ biến và không đầy đủ.
(c) Kienxinh.com cho rằng những hoạt động của thành viên có có thể là nguyên nhân làm suy giảm tài chính hoặc nguyên nhân phải chịu trách nhiệm pháp luật của những thành viên khác của Website, hoặc Kienxinh.com, hoặc các hội viên của Website.
 
1.6 Thành viên sẽ không được sử dụng hệ thống tin nhắn để gửi những tin không có giá trị, hoặc truyền tải thông tin trái pháp luật, quấy rối, bôi nhọ, lừa dối, đe doạ, có hại, xúc phạm nhiều người hoặc những tài liệu khác có thể bị phản đối hoặc bất kỳ những điều đại loại như vậy. Hơn nữa, Thành viên đã đăng ký sẽ không được sử dụng hệ thống tin nhắn để công bố, phân phối, chuyển phát, truyền bá bất kỳ quảng cáo tự do hoặc thông tin quảng cáo hoặc bất kỳ nội dung khiêu dâm, khiếm nhã, xúi giục, công kích, phỉ báng, đe doạ, bất cứ những gì kích động hoặc những kết quả có nguyên nhân từ sự phân biệt chủng tộc, sự đối xử phân biệt, đe doạ, vi phạm lòng tin.
 
1.7 Thành viên sẽ không được bán, cố gắng bán, đề nghị bán, cho, nhượng lại hoặc những hành động chuyển giao khác về tài khoản, ID thành viên hoặc mật khẩu cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Kienxinh.com. Kienxinh.com có thể đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Thành viên hoặc người được chuyển nhượng từ thành viên trong trường hợp bán, đề nghị bán, tặng, chuyển nhượng hoặc chuyển giao trong phạm vi mục này.
 
1.8 Trong mục 4.1 ở trên, Kienxinh.com có thể từ chối việc đăng ký và cấp tài khoản và/hoặc hệ thống tin nhắn và liên kết ID thành viên và mật khẩu cho thành viên khác vì bất kỳ lý do gì.
 
2. ĐĂNG THÔNG TIN TRÊN 
WWW.KIENXINH.COM
2.1
 Bạn phải là thành viên sử dụng dịch vụ của Kienxinh.com thì mới có thể đăng thông tin lên website Kienxinh.com. ID thành viên của bạn được quản lý bằng các mục của điều 4 ở trên.
 
2.2
 Không có mối quan hệ nào với các đại diện liên hệ , tư  vấn, giao dịch bán hàng được thiết lập giữa thành viên với Kienxinh.com, các chi nhánh, những người quản lý hoặc nhân viên của chúng tôi thông qua thông tin của các thành viên trên Website. 
 
2.3 Do đó, mỗi thành viên xác nhận và đồng ý:
                (a) Cung cấp cho Kienxinh.com thông tin trung thực, chính xác và đầy đủ để đăng thông tin lên Website;
                (b) Sửa đổi nhanh chóng tất cả thông tin theo đúng sự thật, chính xác, đầy đủ. Nhờ đó, mỗi thành viên đồng ý cho Kienxinh.com sử dụng tất cả thông tin (thông qua nhiều cấp bậc) mà Thành viên cung cấp phù hợp với mục đích được trình bày trong Quy chế này quyền tác giả, quyền công bố và quyền đối với cơ sở dữ liệu mà bạn có trong tài liệu hoặc thông tin, trong bất cứ phương tiện truyền thông nào được biết hoặc không được biết hiện nay.
 
2.4 Mỗi thành viên đồng ý rằng bất kỳ tài liệu, thông tin đăng trên Website hoặc gửi tới Kienxinh.com, Kienxinh.com đăng lên Website được sử dụng với sự cần thiết phải bảo vệ quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá, bí mật thương mại hoặc sự cho phép khác cũng như quyền cá nhân hoặc quyền độc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
Quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá, bí mật thương mại, sáng chế của bên thứ 3 và các quyền cá nhân, quyền bí mật khác đang tác động đến hoặc đang có quan hệ với tài liệu hoặc thông tin đã được đăng trên Website, bao gồm nhưng không giới hạn quyền cá nhân, quyền bí mật tác động đến hoặc có liên hệ với các sản phẩm mà được đề nghị hoặc được đăng trên Website, sau này được xem là quyền của bên thứ ba. Do đó, mỗi thành viên đảm bảo và đồng ý rằng họ sẽ chịu trách nhiệm cá nhân về những tài liệu, thông tin đăng trên Website hoặc cung cấp cho Kienxinh.com hoặc uỷ quyền cho Kienxinh.com mà không xâm phạm đến quyền của bên thứ ba, hoặc được đăng với sự cho phép của những người làm chủ các quyền đó.
Mỗi thành viên được đảm bảo rằng họ có quyền sản xuất, đề nghị, bán, nhập khẩu và phân phối, chào bán và trưng bày trên Website và những sản phẩm đó không vi phạm quyền của bên thứ ba. 
 
2.5 Do vậy, mỗi thành viên đảm bảo và đồng ý rằng: thông tin đã gửi cho Kienxinh.com để đăng tải trên Website sẽ không:
                a. Bao gồm thông tin không trung thực về sản phẩm, chào hàng không trung thực, thông tin về hàng giả mạo, những mặt hàng bán và/hoặc tiếp thị bị luật pháp cấm, hoặc hoạt động xúc tiến khác trái pháp luật;
                b. Âm mưu lừa gạt thành viên của Website hoặc có những mục đích trái pháp luật;
                c. Liên quan đến việc giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm, dịch vụ mà xâm phạm, tiếp tay hoặc khuyến khích sự vi phạm quyền tác giả, sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, bí mật thương mại, quyền độc quyền khác, quyền công bố, quyền bí mật hoặc các quyền khác của bên thứ ba;
                d. Vi phạm luật pháp, quy chế, quy định hoặc điều lệ (bao gồm mà không giới hạn quản lý hoạt động xuất khẩu, bảo vệ khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh, chống lại việc phân biệt, đối xử, quảng cáo lừa dối khách hàng);
                e. Hành động nói xấu, phỉ báng, đe doạ, quấy rầy trái pháp luật;
                f. Hình ảnh khiêu dâm, việc buôn bán có quan hệ với sex hoặc bất kỳ nội dung khác ảnh hưởng tới trẻ vị thành niên.
                g. Đẩy mạnh việc phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tình dục, dân tộc, sự định hướng, lứa tuổi;
                h. Những quảng cáo trái phép, quấy rối, xâm phạm đến đời sống riêng của mỗi người hoặc khuyến khích trở thành tội phạm, vi phạm luật pháp hoặc những quy định khác;
                i. Thành viên có những hoạt động cạnh tranh với Kienxinh.com;
                j. Bao gồm virus máy tính, công cụ phá hoại, mật mã có tác dụng phá hoại, quấy rối, chặn đứng hoặc chiếm đoạt hệ thống phần mềm, phần cứng, dữ liệu hoặc thông tin cá nhân;
                k. Kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc mô tả sản phẩm, dịch vụ mà bị cấm trong Quy chế này; hoặc
                l. Tạo nên trách nhiệm cho Kienxinh.com và các hội viên của Website;
 
2.6 Kienxinh.com duy trì quyền để tự xem xét và xoá bỏ bất kỳ tài liệu đăng trên Website mà Kienxinh.com cho rằng trái pháp luật, có thể đưa Kienxinh.com vào tình huống phải chịu trách nhiệm pháp luật hoặc vi phạm Quy chế này.
Kienxinh.com duy trì quyền để hợp tác chặt chẽ với những người có quyền lực, cơ quan nhà nước, nhà phân tích thị trường, những bên bị xâm hại để chống lại những hành vi vi phạm pháp luật. 
Hơn nữa, Kienxinh.com có thể đăng thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc của thành viên nếu như được yêu cầu từ cơ quan quản lý Nhà nước, luật pháp, những bên bị vi phạm. Kienxinh.com sẽ không có trách nhiệm với những thiệt hại và thành viên cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào chống lại Kienxinh.com. 
Nếu thành viên vi phạm những điều trên, Kienxinh.com có thể ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của thành viên. Thành viên đồng ý rằng: Kienxinh.com sẽ không có trách nhiệm với những hành động vi phạm quy chế này của thành viên. Trong một số trường hợp, Thành viên đồng ý chấp nhận chịu rủi ro mà Kienxinh.com có thể đưa đến.
 
3. GIAO DỊCH GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP:
3.1 Thông qua Website, Kienxinh.com cung cấp địa chỉ web - thông tin điện tử cho cho việc trao đổi thông tin giữa khách hàng và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Kienxinh.com không đại diện cho người bán hoặc khách hàng trong các giao dịch. Kienxinh.com không kiểm soát và không có trách nhiệm, nghĩa vụ về chất lượng, an toàn, sự hợp pháp, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ đã đề nghị bán trên Website, hoặc khả năng bán hàng của người bán, khả năng mua hàng của người mua.
 
3.2 Khách hàng cũng được cảnh báo về những rủi ro từ hành động lừa đảo người khác. Kienxinh.com sử dụng các phương pháp kỹ thuật để kiểm tra lại tính chính xác của thông tin các thành viên cung cấp cho chúng tôi khi đăng ký vào Website. Tuy nhiên, bởi vì việc kiểm tra thành viên trên Internet là khác nhau, nên chúng tôi khuyến khích các thành viên sử dụng các loại công cụ có giá trị, ý nghĩa trên Website để đánh giá các đối tác khác nhau.
 
3.3 Các thành viên thừa nhận rằng: đang phớt lờ trước rủi ro, trách nhiệm, thiệt hại khi sử dụng Website cho việc giao dịch kinh doanh tiếp sau hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ. Những rủi ro sẽ bao gồm các sản phẩm và dịch vụ có âm mưu lừa dối, chất lượng không tốt, khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật kém; những sản phẩm có nhược điểm hoặc nguy hiểm, những sản phẩm trái pháp luật, chi phí không thanh toán, vi phạm quyền, vi phạm quy chế và những rủi ro trong khi chuyên chở. Những rủi ro cũng bao gồm những rủi ro trong sản xuất, nhập khẩu, phân phối, chào hàng, trưng bày, mua, bán và/hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ đã được chào hoặc giới thiệu trên Website có thể xâm phạm hoặc bị đòi quyền lợi mà xâm phạm quyền của bên thứ ba, rủi ro mà thành viên có thể chịu chi phí cho sự biện hộ hoặc những chi phí khác trong quan hệ với việc đòi hỏi quyền lợi của bên thứ ba, hoặc trong mối liên hệ với việc đòi bồi thường bởi bất kỳ bên thứ ba nào mà họ được quyền biện hộ hoặc bồi thường trong việc đòi quyền lợi, yêu cầu hoặc đòi hỏi quyền lợi của bên thứ ba. Rủi ro cũng bao gồm rủi ro mà khách hàng, những việc mua bán khác, kết thúc việc sử dụng sản phẩm, hoặc quyền đòi hỏi đối với những thiệt hại mà họ đã trải qua khi dùng sản phẩm, thiệt hại gắn liền với sản phẩm mà thành viên của Website đã sử dụng…
Mỗi thành viên đồng ý rằng: Kienxinh.com sẽ không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ về những thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí, phiền phức, sự phá vỡ kinh doanh hoặc những phí tổn của bất kỳ cái gì có thể phát sinh trong quan hệ với những rủi ro trong giao dịch.
 
3.4
 Thành viên tự trách nhiệm cho tất cả những điều khoản và điều kiện của quy chế sử dụng Website, bao gồm không giới hạn điều kiện đối với việc thanh toán, sự trở lại, sự bảo đảm, việc vận chuyển, bảo hiểm, tiền thù lao, thuế, quyền sở hữu, li-xăng, giấy phép, vận chuyển và chi phí cho việc cất giữ.
 
3.5 Trong trường hợp, bất kỳ thành viên nào có nghi ngờ với các bên trong giao dịch, thành viên đồng ý trả lại cho Kienxinh.com (và các đại lý, các chi nhánh, người quản lý, nhân viên của chúng tôi) tất cả tiền bồi thường, chi phí, phí tổn và những thiệt hại (bao gồm không giới hạn bất kỳ những thiệt hại thực tế, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do hậu quả) phát sinh hoặc liên quan đến giao dịch.
 
4. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM: 
4.1 Những dịch vụ trên Kienxinh.com được cung cấp trên cơ sở giá trị và do vậy, Kienxinh.com kiên quyết từ chối tất cả sự cho phép, bao gồm nhưng không giới hạn cho những điều kiện cho phép về chất lượng, tình lâu bền, sự phiền toái, sự đúng đắn, chính xác, đáng tin cậy, khả năng bán được sản phẩm hoặc sự phù hợp vì mục đích cá nhân. Do đó, tất cả những điều kiện cho phép, sự đại diện, điều kiện, cam kết, đều được loại trừ.
 
4.2 Kienxinh.com không đảm bảo rằng: việc sản xuất, nhập khẩu, phân phối, chào hàng, trưng bày, mua, bán và/hoặc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ đăng trên Website không xâm phạm quyền của các bên liên quan đến sản phẩm; và Kienxinh.com không đại diện cho sản phẩm, dịch vụ được chào hàng, được trưng bày trên Kienxinh.com.
 
4.3 Mỗi thành viên phải xem xét cẩn thận những tài liệu trước khi tải xuống và phải tự chịu trách nhiệm về những thiệt hại của hệ thống máy tính của họ khi tải tài liệu. Kienxinh.com sẽ đưa ra lời khuyên bằng văn bản hoặc thông qua Website tới các thành viên.
 
4.4 Dù bất cứ lý do gì thì Kienxinh.com sẽ có trách nhiệm đối với sự chậm trễ, thất bại hoặc sự phá vỡ nội dung, dịch vụ đã trình bày thông qua Website có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ những hành động tự nhiên hoặc bắt buộc hoặc từ sự hạn chế trong việc quản lý của Kienxinh.com không bao gồm sự thất bại trong việc truy cập Internet, không hoạt động của máy tính, mạng viễn thông hoặc bất kỳ thiết bị nào, máy chủ, sự đình công, bất đồng ý kiến của nhân viên, gây mất trật tự, thiếu nhân viên hoặc tài liệu, do hoả hoạn, lụt lội, bão, các vụ nổ, những cuộc chiến tôn giáo, chiến tranh, những hành động của các chính phủ, những yêu cầu đối với hàng hoá sản xuất trong nước hoặc toà án nước ngoài, toà án trong nước hoặc sự không thi hành của bên thứ ba.
 
4.5 Do vậy, mỗi thành viên đồng ý cam kết bảo vệ Kienxinh.com những thiệt hại từ những thất bại, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý (bao gồm những giá trị hợp pháp trên cơ sở đền bù cao nhất) có thể phát sinh từ việc sử dụng Website mà vi phạm Quy chế này; hoặc vi phạm của thành viên trong việc trình bày hoặc cho phép Kienxinh.com thực hiện đăng thông tin trên Website; 
Mỗi thành viên đồng ý rằng Kienxinh.com không chịu trách nhiệm, nghĩa vụ đối với tất cả các tài liệu đăng tải trái phép, có tính phỉ báng, công kích các thành viên khác. Kienxinh.com giới hạn quyền của Website để quản lý các vấn đề, nội dung, sự bồi thường khi sự hợp tác giữa thành viên và Kienxinh.com có hiệu lực.
 
4.6
 Kienxinh.com sẽ không có trách nhiệm với những thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp (bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại như mất lợi nhuận hoặc tiết kiệm, gián đoạn trong kinh doanh, mất thông tin) hoặc những thiệt hại có nguyên nhân sau:

                a. Sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Website;
                b. Sai sót trong hàng hoá, hàng mẫu, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ được mua và sử dụng từ thành viên, người cung cấp dịch vụ bên thứ ba thông qua Website;
                c. Sự vi phạm quyền của bên thứ ba đối với sản phẩm, dịch vụ đã chào hàng, trưng bày trên Website; 
                d. Bên thứ ba truy cập trái phép vào các dữ liệu hoặc thông tin cá nhân của các thành viên;
                e. Sự trình bày hoặc quản lý của thành viên Website;
                f. Những lỗi về nội dung đăng trên Kienxinh.com nảy sinh do tính cẩu thả.
 
5. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ:
5.1 Kienxinh.com là chủ duy nhất, có giấy phép hợp pháp cho tất cả các quyền với Website và nội dung của Website. Website và nội dung của Kienxinh.com gồm cả bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ dưới quyền tác giả và các luật khác.
 
5.2 “Kienxinh.com” và các biểu tượng liên quan, logo được đăng ký nhãn hiệu hàng và được bảo vệ dưới quyền tác giả, nhãn hiệu hàng hoá và luật bảo vệ quyền độc quyền khác. Việc sao chép, cải biên, sử dụng hoặc công bố trái phép nhãn hiệu này hoàn toàn bị ngăn cấm.
 
6. CHÚ Ý:
6.1 Tất cả những thông báo, yêu cầu gửi đến Kienxinh.com có hiệu lực khi được lập thành văn bản và đến Kienxinh.com theo địa chỉ:

Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh; 285 lô 63, Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận10, Tp.Hồ Chí Minh. Email: info@kienxinh.com 
 
6.2 Tất cả những thông báo, yêu cầu gửi đến thành viên sẽ có hiệu lực nếu hoặc được trình bày với tư cách cá nhân, gửi bằng bưu điện, email xác nhận, bằng bản sao hoặc email phù hợp đã được biết, fax hoặc địa chỉ email được thành viên của Kienxinh.com cung cấp, hoặc bằng việc đăng thông báo, yêu cầu trên vị trí truy cập không phải trả tiền. Thông báo tới thành viên sẽ được xem xét để được chấp nhận là thành viên nếu và khi:
 
a. Kienxinh.com có thể chứng minh rằng đã gửi thông báo tới thành viên mẫu điện tử hoặc mẫu giấy, hoặc
b. Thông báo của Kienxinh.com được đăng trên vị trí truy cập không phải trả tiền.

 

III. TỔNG QUÁT:
1. QUY CHẾ NÀY VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN RIÊNG TẠO THÀNH CHỈNH THỂ QUY CHẾ GIỮA THÀNH VIÊN MONG MUỐN TRUY CẬP, SỬ DỤNG WEBSITE VÀ KIENXINH.COM, THAY THẾ CHO VĂN BẢN HOẶC THOẢ THUẬN BẰNG MIỆNG TRƯỚC VỀ VẤN ĐỀ TƯƠNG TỰ TRONG QUY CHẾ NÀY;
2. KIENXINH.COM VÀ THÀNH VIÊN LÀ NHỮNG NGƯỜI KÝ QUY CHẾ ĐỘC LẬP VỚI NHAU. QUY CHẾ NÀY KHÔNG ÁP DỤNG CHO ĐẠI LÝ, CÁC CÔNG TY, NGƯỜI LAO ĐỘNG - NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG HOẶC MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI NHƯỢNG QUYỀN VÀ NGƯỜI NHẬN NHƯỢNG QUYỀN.
3. NẾU BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG TÀI LIỆU NÀY KHÔNG CÓ HIỆU LỰC HOẶC KHÔNG THỂ THỰC THI ĐƯỢC, ĐIỀU KHOẢN ĐÓ SẼ ĐƯỢC XOÁ BỎ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CÒN LẠI SẼ ĐƯỢC LÀM CHO CÓ HIỆU LỰC.
4. PHẦN ĐẦU CHỈ CHO MỤC ĐÍCH THAM KHẢO VÀ KHÔNG XÁC ĐỊNH, HẠN CHẾ, PHÂN TÍCH HOẶC MIÊU TẢ PHẠM VI, QUY MÔ CỦA ĐIỀU KHOẢN. 
5. KIENXINH.COM SẼ CÓ QUYỀN ẤN ĐỊNH NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG QUY CHẾ NÀY VÀ TRONG BẤT KỲ THOẢ THUẬN NÀO LIÊN QUAN TỚI VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ, VỚI BẤT KỲ NGƯỜI NÀO HOẶC TỔ CHỨC NÀO.
6. QUY CHẾ NÀY SẼ ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI LUẬT PHÁP NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÀ KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN MÂU THUẪN GIỮA CÁC ĐIỀU KHOẢN TRONG LUẬT. DO VẬY, CÁC BÊN TRONG QUY CHẾ NÀY SẼ ĐƯỢC ĐƯA RA XEM XÉT TẠI TOÀ ÁN VIỆT NAM.
 
IV. ĐIỀU KHOẢN RIÊNG:
Đây là những điều khoản riêng đang chi phối việc sử dụng Kienxinh.com. Bằng việc sử dụng Website này, bạn đồng ý với những điều khoản riêng của chúng tôi trình bày ở dưới. Tất cả những điều khoản không được xác định trong tài liệu này có nghĩa đã được mặc định trong các điều khoản của Quy chế sử dụng giữa bạn và Kienxinh.com mà bằng việc sử dụng Website này bạn phải đồng ý chấp nhận.
 
THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP:

Thông tin đăng ký: Tại thời điểm mà bạn đăng ký trở thành thành viên của Website, bạn sẽ được yêu cầu hoàn thành mẫu đăng ký mà yêu cầu bạn cung cấp thông tin ví dụ như tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ email, hoặc những thông tin cá nhân của bạn giống như thông tin về công ty bạn. “thông tin đăng ký”.
 
Thông tin công bố: Nếu bạn đưa bất kỳ thông tin nào tới Kienxinh.com  để được công bố trên Website thông qua các công cụ đăng tin, các diễn đàn trao đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bản giới thiệu về công ty, danh mục sản phẩm, chỉ dẫn thương mại, sau đó bạn nhận thấy rằng cần phải được sự đồng ý để công bố thông tin “Thông tin công bố”.

Thông tin thanh toán: Nếu bạn thiết lập một tài khoản thanh toán với chúng tôi, với những nhà cung cấp của chúng tôi hoặc nếu bạn mua sản phẩm, dịch vụ từ Kienxinh.com hoặc các sản phẩm hữu dụng thông qua Kienxinh.com, chúng tôi có thể tập hợp thêm thông tin, bao gồm thông tin hoá đơn, số thẻ thanh toán và ngày hết hạn sử dụng thẻ và thông tin vể quá trình thanh toán của séc hoặc các đề nghị thanh toán.
 
Thông tin thống kê: Thêm vào đó, chúng tôi thống kê thông tin về Websie và thành viên của chúng tôi như: địa chỉ IP, xem phần mềm, hệ thống điều hành, xem xét các trang, số kỳ họp, những người khách.
 
Tất cả các loại: thông tin đăng ký, thông tin thanh toán, thông tin thống kê và bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập từ bạn thông qua việc sử dụng cookies (xem trong khoản 5 dưới đây) hoặc bất kỳ phương tiện nào khác sẽ được tham khảo chung như là “thông tin được thu thập”.

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào?
 
Nói chung: Chúng tôi sử dụng các thông tin được thu thập nhằm cải thiện những cố gắng marketing và quảng cáo cuả chúng tôi, để thống kê phân tích cách sử dụng Website, để cải thiện nội dung quảng bá sản phẩm của chúng tôi, cải thiện nội dung hiển thị trên Website phù hợp với mong muốn của khách hàng.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để phục vụ tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề điều tra nghiên cứu, những tranh chấp đang giải quyết, những thoả thuận đang có hiệu lực với chúng tôi. Chúng tôi không bán, cho thuê, kinh doanh hoặc trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân của thành viên Kienxinh.com. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin được tập hợp chắc chắn trên cơ sở phân tích thông tin được tập hợp với các đối tác, khách hàng, nhà quảng cáo hoặc những thành viên tiềm năng.

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin đã tập hợp của bạn để thực hiện các chiến dịch marketing, đẩy mạnh hoặc truyền đạt quảng cáo nhân danh bên thứ ba. Tuy nhiên, thông tin của bạn sẽ không được đưa cho bên thứ ba trừ khi bạn hưởng ứng thông báo tiếp thị, xúc tiến, quảng cáo.
 
Thông tin đăng ký: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đăng ký của bạn để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc để cung cấp dịch vụ gia tăng mà Kienxinh.com quyết định bạn có thể được lợi. Đặc biệt, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email, địa chỉ thư tín, số điện thoại hoặc số fax của bạn để liên lạc với bạn về các thông báo, sự khảo sát, sự báo động về sản phẩm, dịch vụ mới hoặc những quảng cáo sản phẩm và những thông báo thích hợp với việc sử dụng Website của chúng tôi. Chúng tôi có thể đưa ra những thông báo cho những quyết định phân tích bên trong, quyết định kiểm tra và quyết định tiếp thị trên cơ sở thông tin đăng ký.
 
Thông tin công bố: Tất cả thông tin công bố của bạn sẽ có giá trị trên Website và do đó có tác dụng tới bất kỳ ai sử dụng Internet. Bất kỳ thông tin công bố nào mà bạn đưa đến Kienxinh.com trở thành thông tin chung và bạn từ bỏ quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn quyền bảo mật và quyền tác giả) trong thông tin. Bạn phải cẩn trọng khi quyết định gửi thông tin cho chúng tôi bao gồm thông tin cá nhân và thông tin về quyền sở hữu của mình.
 
Thông tin thanh toán: Kienxinh.com sẽ chia sẻ thông tin thanh toán với những ngân hàng, những người bán hàng hoặc để cho việc kinh doanh được diễn ra thuận lợi. Thêm nữa, Kienxinh.com có thể sử dụng thông tin thanh toán để xem xét khả năng thanh toán của bạn trong các giao dịch. Kienxinh.com có thể tạo ra thông tin thanh toán có giá trị cho các ngân hàng hoặc các đại lý thẻ tín dụng. Bất kỳ thông tin thẻ tín dụng mà bạn gửi trực tiếp hoặc thông qua Website tới dịch vụ thanh toán của ngân hàng, Kienxinh.com không lưu giữ bản sao điện tử hoặc bằng giấy của thông tin thẻ thanh toán. Trong khi Kienxinh.com có công nghệ place up-to-date và các thủ tục bên trong để bảo vệ thông tin thanh toán của bạn chống lại việc xâm phạm nhưng không có sự bảo đảm rằng công nghệ hoặc thủ tục loại trừ được tất cả những rủi ro của những hành vi ăn cắp, mất hoặc giảm giá trị sử dụng. Kienxinh.com sẽ không có trách nhiệm đối với những thiệt hại của bạn hoặc của bất kỳ người nào mà có nguyên nhân từ sự vi phạm việc sử dụng hoặc mất giá trị sử dụng của thông tin thanh toán bao gồm thông tin thẻ thanh toán.
 
Thông tin thống kê: Chúng tôi sử dụng thông tin thống kê để giúp đánh giá các vấn đề và duy trì dịch vụ tin học, để quản lý và nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể báo cáo và phân tích trên cơ sở thông tin thống kê cho những quyết định phân tích nội bộ, quyết định kiểm tra và quyết định tiếp thị. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thống kê cho bên thứ ba nhưng khi chúng tôi làm như vậy chúng tôi không cung cấp thông tin nhận diện cá nhân mà không có sự cho phép của bạn.
 
SỰ TRƯNG BÀY THÔNG TIN:

Chúng tôi hạn chế việc đăng thông tin cá nhân của các thành viên nhưng chúng tôi sẽ đăng thông tin khi nhận thức rằng việc đăng thông tin là cần thiết để xác định những hành động vi phạm hoặc đe doạ, làm tổn hại hoặc gây trở ngại địa vị, quyền, lợi ích hoặc quyền sở hữu của Kienxinh.com, những thành viên của chúng tôi, khách hàng, đối tác, những người sử dụng Website khác hoặc bất kỳ ai bị thiệt hại bởi hoạt động.
Chúng tôi cũng sẽ đăng thông tin để giải đáp những thắc mắc, những đề nghị có tính pháp lý khi chúng tôi tin rằng việc công bố là được yêu cầu bởi luật pháp, hợp lệ, đề nghị mang tính hành chính của bất kỳ toà án nào, chính quyền hoặc nhà cầm quyền.
Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng các thành viên vi phạm điều khoản sử dụng Quy chế này hoặc bất kỳ thoả thuận nào với chúng tôi, chúng tôi sẽ công khai trưng bày thông tin của các thành viên để ngăn chặn sự vi phạm quyền lợi của Kienxinh.com hoặc của những người khác.
 
LIÊN KẾT NHÃN HIỆU:

Chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ với các nhóm khác để giúp bạn có được lợi ích từ sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp. Chúng tôi đề nghị bạn tham gia vào các nhóm này hoặc thông qua việc sử dụng các liên kết tới các Website của họ từ Website của chúng tôi hoặc qua đề nghị liên kết Nhãn hiệu Website mà chúng tôi và các nhóm khác chia sẻ vị trí truy cập, tên miền hoặc những trang trong phạm vi tên miền trên Internet. 
Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu gửi thêm thông tin vì mục đích đăng ký hoặc sử dụng cho sản phẩm, dịch vụ chào bán trên Website. Trong trường hợp các doanh nghiệp có những hoạt động liên kết Nhãn hiệu thì Kienxinh.com sẽ không kiểm soát những hoạt động đó, do vậy, Kienxinh.com khuyến khích các thành viên sử dụng các công cụ hỗ trợ để xác định các thông tin của các đối tác là thành viên của Website, đảm bảo quyền lợi của các thành viên.
 
COOKIES:

Chúng tôi sử dụng “cookies” để lưu giữ thông tin đặc biệt về bạn và các cuộc truy cập của bạn vào Website của chúng tôi. “Cookies” có thể được gửi tới ổ cứng của máy tính nếu như bạn truy cập vào Kienxinh.com bằng việc sử dụng một máy tính duy nhất. Nếu bạn không xoá bỏ cookies, mỗi lần bạn sử dụng máy tính để truy cập vào Website của chúng tôi, máy chủ của chúng tôi sẽ được báo về cuộc truy cập và của bạn, chúng tôi có thể có được những nhận biết về cuộc truy cập của bạn. 
Nói chung, chúng tôi sử dụng cookies là để xác định bạn và khả năng kiểm soát thông tin đăng ký, thông tin công bố hoặc thông tin thanh toán của chúng tôi.
A cookies sẽ được chấp nhận bởi việc định dạng trình duyệt của bạn – trình duyệt đã được cài đặt trong máy tính mà bạn đang sử dụng để truy cập vào Website. Nếu bạn đề nghị, bạn có thể thay đổi những định dạng trong trình duyệt của bạn. Bằng việc điều chỉnh những sở thích của bạn trong trình duyệt, bạn có thể chấp nhận tất cả cookies, bạn có thể được nhận dạng khi a cookies được gửi, hoặc bạn có thể từ chối tất cả cookies. Nếu bạn từ chối tất cả cookies bằng việc chọn chức năng không hoạt động được của cookies trong trình duyệt của bạn, bạn có thể được yêu cầu đăng nhập lại thông tin của bạn trên Website, nhiều lần như vậy thì Kienxinh.com có thể không hoạt động được. 
 
TRẺ VỊ THÀNH NIÊN:

Website và nội dung của Website không nhằm vào trẻ vị thành niên mà luật pháp quy định và chúng tôi không có dự định bán bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi cho trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, chúng tôi không có cách nào nhận ra tuổi của các cá nhân truy cập vào Website và vì vậy chúng tôi thực hiện điều khoản riêng cho các cá nhân ở mọi lứa tuổi. Nếu như trẻ vị thành niên đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà không có sự cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ, bố mẹ hoặc người giám hộ nên liên lạc với chúng tôi để xoá bỏ các thông tin.
 
BIỆN PHÁP BẢO VỆ:

Chúng tôi tận dụng các phương pháp bảo vệ có tính thương mại thích hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, duy trì dữ liệu chính xác và bảo đảm sử dụng đúng thông tin.
Khi thành viên đăng ký, những thông tin đăng ký, thông tin công bố, thông tin thanh toán của bạn có thể được ban quản trị Website xem xét và báo với bạn thông qua tài khoản của bạn mà được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi đã yêu cầu bạn không được tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Nhân viên của chúng tôi sẽ không bao giờ hỏi về mật khẩu của bạn bằng bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn cho người khác sử dụng máy tính của bạn, bạn nên nhớ thoát khỏi tài khoản và đóng cửa sổ trình duyệt của bạn khi bạn kết thúc việc cập nhật.

(Ban quản trị Website kienxinh.com)