Archnews Kienxinh Kienxinh
0903 855 288
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
Online with Archnews

( 0 )

Villa NVChinh-AnVien-NhaTrang

House homeshare, relax weekend at An Vien, Nha Trang, VN.

Relax & Relax at this house, homeshare. Life with nature, wind, sun and sea! Design & build finish yeard 2014 at An Vien Villa, Nha Trang, VN. KienXinh NSG Architecture.

Contact: 0903 855 288

Xem hình ảnh thiết kế công trình này tại đây.

Villa CHINH - Nha Trang

Công trình: Nhà ở kết hợp Homestay
Địa điểm công trình: Lô 47, KBT An Viên, Nha Trang
Đơn vị thực hiện: Kien Xinh Design & Build

Để biết thêm chi tiết về công trình này, hãy liên hệ Kiến Xinh:
Hotline: 0903 855 288
Email: admin@kienxinh.com

Xem hình ảnh thực tế công trình này tại đây.