Archnews Kienxinh Kienxinh
0903 855 288
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
Online with Archnews

( 0 )

Resort TV2 - Tuy Phong - Bình Thuận

Khu lưu trú chuyên gia TV2
Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân
Công năng: Lưu trú, resort nghĩ dưỡng, làm việc, dịch vụ.
Địa điểm: Bực Lở, Tuy Phong, Bình Thuận, Việt Nam.
Kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản: 16 tỷ đồng.


Xem Video Clip dự án tại Chi tiết dự án.