Archnews Kienxinh Kienxinh
0903 855 288 (Zalo)
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
Online with Archnews

( 0 )
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Cn. Võ Thị Kim Dung
Cn. Võ Thị Kim Dung
Cn. Võ Thị Kim Dung
Cn. Võ Thị Kim Dung
Cn. Võ Thị Kim Dung
Cn. Võ Thị Kim Dung
Cn. Võ Thị Kim Dung
Cn. Võ Thị Kim Dung
Cn. Võ Thị Kim Dung

Cn. Võ Thị Kim Dung

Chief Customer Officer

Cn. Võ Thị Kim Dung
Chief Customer Officer
 
- Thâm niên công tác tại Kiến Xinh từ năm 2004 đến nay
- Hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh
- Phụ trách mảng kinh doanh hoàn thiện dự án công trình.