0903 855 288
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
VT:08h-20h30 | T2-CN
( 0 )
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Đối tác

Đối tác

Đối tác hợp tác cùng thực hiện dự án.
Call: 0903 855 288.