Archnews Kienxinh Kienxinh
0903 855 288 (Zalo)
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
Online with Archnews

( 0 )

Giá trị cốt lõi

Kiến Xinh luôn nỗ lực phấn đấu tạo dựng môi trường làm việc năng động sáng tạo, lấy con người làm cốt lõi, đề cao tinh thần cộng sự kết hợp sức sáng tạo chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự. Thước đo giá trị thành công chính là Sự hài lòng của khách hàng, sự công nhận của xã hội và biết hướng về cộng đồng.