Archnews Kienxinh Kienxinh
0903 855 288
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
Online with Archnews

( 0 )

Khát vọng tiên phong

Tập thể Kiến Xinh luôn nỗ lực phải có ý tưởng sáng tạo nhất cho các tác phẩm thiết kế kiến trúc, phải đạt chất lượng cao nhất cho các công trình thi công, phải có sản phẩm tốt nhất cung cấp cho công trình và phải có giá cả cạnh tranh nhất cho khách hàng > Kiến tạo công trình hoàn mỹ!