Archnews Kienxinh Kienxinh
0903 855 288
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
Online with Archnews

( 0 )
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Ks. Đào Quang Dũng
Ks. Đào Quang Dũng
Ks. Đào Quang Dũng
Ks. Đào Quang Dũng
Ks. Đào Quang Dũng

Ks. Đào Quang Dũng

Giám đốc Thi công

Ks. Đào Quang Dũng
Giám đốc Thi công
 
- Thâm niên thi công xây dựng từ năm 1990
- Hiện đang sinh sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh
- Chủ trì Thi công xây dựng tại khu vực miền Nam.