Archnews Kienxinh Kienxinh
0903 855 288
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
Online with Archnews

( 0 )
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Kts. Lê Tùng
Kts. Lê Tùng
Kts. Lê Tùng
Kts. Lê Tùng
Kts. Lê Tùng
Kts. Lê Tùng

Kts. Lê Tùng

Giám đốc

Kts. Lê Tùng

- Tốt nghiệp Đại Học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh năm 1998.
- Hiện đang sinh sống tại Hà Nội
- Chủ trì Thiết kế kiến trúc và Thi công xây dựng tại khu vực miền Bắc.