Archnews Kienxinh Kienxinh
0903 855 288 (Zalo)
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
Online with Archnews

( 0 )
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008
Team Kienxinh Design & Build 2008

Team Kienxinh Design & Build 2008

Team Kienxinh Design & Build 2008
 
Year 2002: 07 Personnels + 20 Workers
Year 2004: 30 Personnels + 80 Workers
Year 2006: 60 Personnels + 150 Workers
Year 2008: 70 Personnels + 200 Workers