Archnews Kienxinh Kienxinh
0903 855 288
0918 092 310 (Kts.Lý)
vhtrung@kienxinh.com
kmly@kienxinh.com
HCM:08h-17h30 | T2-T7
Online with Archnews

( 0 )
26 T03

Luật Xây Dựng 2015 (P.III)

Continuous Luật Xây Dựng 2015 (P.II)... Điều 61. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng 1. Các trường hợp được điều...

26 T03

Luật Xây Dựng 2015 (P.II)

Continuous Luật Xây Dựng 2015 (P.I)... Mục 3. QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG ĐẶC THÙ Điều 24. Đối tượng và...

26 T03

Luật Xây Dựng 2015 (P.I)

Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt...

26 T03

Phong Thủy: Thước Lỗ Ban (P .1)

  Lỗ Ban là tên một người thợ mộc lừng danh của Trung Hoa cổ đại, tương truyền đã phát minh ra cưa,...